Προμήθεια συσσωρευτών μολύβδου κλειστού τύπου 12 V - 100 AH για τα ΑΣΙΔ του τμήματος γραμμής Θεσσαλονίκης - Φλώρινας.πατήστε εδώ.