ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΟΡΓΑΝΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΟΝΩΣΗΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΣΙΔΗΡΟΤΡΟΧΙΑΣ ΔΥΟ ΠΟΛΥΜΕΤΡΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΟΡΓΑΝΟΥ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΩΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΣΕ ΕΥΡΩ

περισσότερα εδώ...

Mouseio.Ose.web.banner 300x250