ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ : ΤΟ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΟΥ ΕΔΡΕΥΕΙ ΣΤΗ ΣΙΩΚΟΥ 4 ΠΑΥΕΙ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΑΠΟ 12 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019, ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΣΕ ΝΕΟ ΧΩΡΟ, ΣΤΗ ΛΕΥΚΑ ΠΕΙΡΑΙΑ, ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΡΟΤΟΝΤΑΣ. Η ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΘΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΜΕ ΝΕΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ. 

Ο ΟΣΕ διενεργεί Συνοπτικό Διαγωνισμό με αριθμό 2020-10 που θα διεξαχθεί την 20η Φεβρουαρίου 2020 και αφορά την Προμήθεια «Ηλεκτρονικών Υπολογιστών - Εκτυπωτών».Διαβάστε εδώ.