footer samples new 03

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ : ΤΟ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΟΥ ΕΔΡΕΥΕΙ ΣΤΗ ΣΙΩΚΟΥ 4 ΠΑΥΕΙ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΑΠΟ 12 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019, ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΣΕ ΝΕΟ ΧΩΡΟ, ΣΤΗ ΛΕΥΚΑ ΠΕΙΡΑΙΑ, ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΡΟΤΟΝΤΑΣ. Η ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΘΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΜΕ ΝΕΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ. 

Ο ΟΣΕ Α.Ε. αποτελεί τον Διαχειριστή της Εθνικής Σιδηροδρομικής Υποδομής, βάσει του Ν. 3891/10.
Οι προτεραιότητες ανάπτυξης του Τομέα των σιδηροδρόμων στην Ελλάδα είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με το Όραμα του ΟΣΕ Α.Ε., που είναι να αναπτύξει μια σύγχρονη υποδομή για την παροχή υπηρεσιών σιδηροδρομικών μεταφορών, προωθώντας το εθνικό σιδηροδρομικό δίκτυο ως ένα ουσιαστικό και αναπόσπαστο τμήμα των διευρωπαϊκών δικτύων.
Παράλληλα, να ικανοποιεί την ανάγκη των πολιτών και των επιχειρήσεων για γρήγορη, ασφαλή, άνετη και οικονομικά αποδοτική μεταφορά των επιβατών και των εμπορευμάτων, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για την περαιτέρω ανάπτυξη του δικτύου, προκειμένου να εξυπηρετήσει τις πιο απομακρυσμένες περιοχές της χώρας.
Ο Στρατηγικός Σχεδιασμός του ΟΣΕ Α.Ε. διαμορφώνεται εντός του πλαισίου που ορίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση για την ανάπτυξη των ευρωπαϊκών σιδηροδρόμων κατά υψηλή προτεραιότητα και σε μεσο-μακροπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα.
Κεντρικό μέλημα, αποτελεί η διασφάλιση ενός εύκολα προσβάσιμου, ασφαλούς, ολοκληρωμένου και ποιοτικού συστήματος μεταφορών, με σεβασμό προς τον πελάτη και αποτελεσματική διαχείριση των διατιθέμενων για τον σκοπό αυτό πόρων. Την ίδια ώρα, επιδιώκει την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των σιδηροδρομικών υπηρεσιών, όχι μόνο στην ελληνική αλλά και στη διεθνή αγορά.

Οι βασικές στρατηγικές κατευθύνσεις του ΟΣΕ Α.Ε. περιλαμβάνουν:
• Οικονομική Βιωσιμότητα
• Βελτίωση Ποιότητας Υπηρεσιών, Διαχείρισης Υποδομής και Κυκλοφορίας
• Βελτιστοποίηση της Εσωτερικής Αποτελεσματικότητας και των Επιχειρησιακών Διαδικασιών
• Εκπλήρωση των Κανονιστικών Απαιτήσεων για την Απελευθέρωση της Σιδηροδρομικής Αγοράς
• Βελτίωση της στρατηγικής τοποθέτησης στην αγορά των μεταφορών.
• Επίτευξη ικανοποιητικού βαθμού επίδοσης των σιδηροδρομικών συστημάτων
• Διασφάλιση οικονομικών πόρων για υποδομές και τεχνολογικό εξοπλισμό
• Χρήση σύγχρονων Πληροφοριακών Συστημάτων (εφαρμογή ERP κλπ)
• Σχεδιασμό και υλοποίηση επενδύσεων, χωρίς καθυστερήσεις, σε λογικό κόστος και ποιότητα
• Ανάπτυξη ανταγωνιστικής επιχειρηματικής πολιτικής
• Ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού
• Αναβάθμιση και προστασία του περιβάλλοντος
• Ενίσχυση της διασυνοριακής συνεργασίας και ανάπτυξης

Οι βασικές αναπτυξιακές επιλογές του Τομέα των Σιδηροδρόμων για την περίοδο 2014 - 2020 είναι:
1. Ολοκλήρωση του «κορμού» του σιδηροδρομικού δικτύου της χώρας (Π.Α.Θ.Ε. / Π.), σε διπλή ηλεκτροκινούμενη γραμμή υψηλών ταχυτήτων με σύγχρονη σηματοδότηση / τηλεδιοίκηση (ETCS Level 1) και τηλεπικοινωνίες,
2. Ολοκλήρωση αναδιοργάνωσης του ΟΣΕ Α.Ε., συμπεριλαμβανομένων δράσεων για τεχνολογικό εκσυγχρονισμό, προσανατολισμό στην αγορά, βελτίωση σιδηροδρομικών σταθμών, εκπόνηση και εκτέλεση Εθνικού Σχεδίου Συντήρησης βασισμένου σε ποιοτικούς δείκτες για την εύρυθμη λειτουργία του σιδηροδρομικού δικτύου
3. Ολοκλήρωση εκσυγχρονισμού υφιστάμενου αλλά και επέκταση του προαστιακού δικτύου μητροπολιτικών περιοχών, ιδιαίτερα της Αττικής, της Θεσσαλονίκης και της Πάτρας.
4. Ολοκλήρωση έργων και δράσεων εμπορευματικού χαρακτήρα, συμπεριλαμβανόμενης της σιδηροδρομικής σύνδεσης βασικών λιμένων, βιομηχανικών περιοχών και των διασυνοριακών κόμβων της χώρας.
5. Βελτίωση (με εξυγίανση υποδομής, τοπικές παραλλαγές, λειτουργικές παρεμβάσεις, σύγχρονη σηματοδότηση, κατάργηση ΑΣΙΔ, κλπ.) λοιπών γραμμών του περιφερειακού δικτύου για αύξηση της ασφάλειας και της αξιοπιστίας αλλά και μείωσης του χρόνου διαδρομής.
6. Ορθολογική επέκταση δικτύου σε περιοχές που σήμερα δεν εξυπηρετούνται και σύνδεση με αερολιμένες, βάσει κοινωνικο-οικονομικών κριτηρίων και αναμενόμενης ζήτησης.

Στόχος των αναπτυξιακών προγραμμάτων είναι:
• Η μείωση στο κόστος μετακίνησης επιβατών και μεταφοράς εμπορευμάτων
• Η μείωση της συμφόρησης στα μεταφορικά δίκτυα και στον χρόνο μετακίνησης
• Η βελτίωση της χωρητικότητας των μεταφορικών δικτύων
• Η βελτίωση της απόδοσης και της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών
• Η αύξηση της ασφάλειας μεταφοράς
• Η άνετη διασύνδεση με τα συνοριακά και διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών

Το Στρατηγικό Σχέδιο Επενδύσεων (Σ.Σ.Ε.) του σιδηροδρομικού άξονα ΠΑΘΕ/Π.  (ΠΑΤΡΩΝ - ΑΘΗΝΑΣ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΕΥΖΩΝΩΝ) έχει συνολικό προϋπολογισμό, για τις περιόδους 2000 – 2015, 6,2 δισ. ευρώ με χρηματοδότηση των έργων από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα ή από αμιγώς εθνικούς πόρους.
 Ο σιδηρόδρομος τα επόμενα χρόνια αναμένεται να αποτελέσει το κύριο μέσο μετακίνησης μεταξύ Αθηνών - Θεσσαλονίκης και Αθηνών - Πατρών, μειώνοντας τη χρήση του Ι.Χ. αυτοκινήτου. Με σύγχρονο δίκτυο υψηλών ταχυτήτων, ο χρόνος διαδρομής Αθηνών - Θεσσαλονίκης θα πραγματοποιείται εντός 3:30 ωρών και Αθηνών – Πάτρας, εντός 2 ωρών.
 Επιπρόσθετα, με τον πρόσφατο στρατηγικό ανασχεδιασμό του, το Σ.Σ.Ε. δίνει έμφαση στις συνδέσεις με τα λιμάνια (π.χ. γραμμή Ικονίου-Θριασίου Πεδίου) έως και τις βιομηχανικές συνδέσεις, με στόχο την αύξηση του του εμπορευματικού έργου.