Χαράζοντας τη νέα εποχή των Ελληνικών Σιδηροδρόμων
27,6 εκ.
ευρώ τρέχων κύκλος εργασιών
2.345
χλμ. σιδηροδρομικού δικτύου
160
χλμ/ώρα ανώτατη ταχύτητα
1.795+
εμπορικά τρένα ετησίως
15+ εκ.
επιβάτες σε ετήσια βάση
1.189+
σιδηροδρομικές γέφυρες

Ιστορική Αναδρομή