ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ GSM-R ΤΟΥ ΟΣΕ.

 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Δ.ΤΣΙΡΟΓΛΟΥ 2105297553

Η ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΙΣΧΥΕΙ ΕΩΣ 22/3/2017 ΚΑΙ ΩΡΑ 14:30