Ως Εθνική Σιδηροδρομική Υποδομή ορίζεται η σιδηροδρομική υποδομή που βρίσκεται εντός της ελληνικής επικράτειας και ανήκει κατά κυριότητα ή κατά χρήση...

Περισσότερα...