Επιλογή τεχνικού συμβούλου για σύνταξη τεχνικής έκθεσης και κατάθεσης στο δικαστήριο σε εξ αναβολής δίκη σε δεύτερο βαθμό με αντικείμενο την...

Περισσότερα...

Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ διακηρύσσει τη με ανοικτή δημοπρασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου...

Περισσότερα...

Ο ΟΣΕ διενεργεί πρόχειρο διαγωνισμό με αριθμό 2016-01που θα διεξαχθεί την  23 Ιουνίου  2016 και αφορά προμήθεια ενός μηχανισμού οδήγησης...

Περισσότερα...

Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ διακηρύσσει τη με ανοικτή δημοπρασία επιλογή με πρόχειρο διαγωνισμό αναδόχου για...

Περισσότερα...

 Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ διακηρύσσει τη με ανοικτή δημοπρασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του...

Περισσότερα...