«Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίου ΟΣΕ στην οδό Καρόλου 1-3»

Διακήρυξη