διαβάστε περισσότερα.

διαβάστε περισσότερα.

Παροχή Υπηρεσιών Εκπαίδευσης Στελεχιακού Τεχνικού Προσωπικού της Διεύθυνσης Συντήρησης Η/Μ Συστημάτων & Ηλεκτροκίνησης (ΔΙΣΗΣΗΚ) για την...

Περισσότερα...

διαβάστε περισσότερα.

Ο ΟΣΕ διενεργεί Συνοπτικό Διαγωνισμό με αριθμό 2017-18 /08-05-2018 που θα διεξαχθεί την 8η Μαΐου 2018 και αφορά την προμήθεια και εγκατάσταση...

Περισσότερα...