Ανάδειξη Αναδόχου που θα αναλάβει το έργο «Παροχή Υπηρεσιών Φύλαξης Εγκαταστάσεων των Σηράγγων (Μαύρης Ώρας, Ευταξίας, Κακιάς Σκάλας, & Αγίων...

Περισσότερα...

Ο ΟΣΕ διενεργεί Συνοπτικό Διαγωνισμό με αριθμό 2017-36/1 που θα διεξαχθεί την 5η Σεπτεμβρίου 2017 και αφορά την προμήθεια «Εντύπων και Γραφικής...

Περισσότερα...

Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ διακηρύσσει την με ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου (συνοπτικός διαγωνισμός)

Περισσότερα...

Ο ΟΣΕ διενεργεί Συνοπτικό Διαγωνισμό με αριθμό 2017-53 που θα διεξαχθεί την 5η Σεπτεμβρίου 2017 και αφορά την προμήθεια «Ηλεκτρονικών ειδών...

Περισσότερα...

διαβάστε περισσότερα.