διαβάστε περισσότερα.

Ο ΟΣΕ διενεργεί Συνοπτικό Διαγωνισμό με αριθμό 2018-10/1  που θα διεξαχθεί την 28η Ιουνίου 2018 και αφορά την προμήθεια «Υλικά Σηματοδότησης».

Περισσότερα...

διαβάστε περισσότερα.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ διακηρύσσει την επανάληψη  με ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου...

Περισσότερα...

Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ διακηρύσσει τον συνοπτικό Διαγωνισμό (με ανοικτή διαδικασία επιλογής...

Περισσότερα...