Ο ΟΣΕ διενεργεί συνοπτικό διαγωνισμό με αριθμό 2017-11 που θα διεξαχθεί την 8η Μαρτίου 2017 και αφορά την ¨Διενέργεια Προσυμφωνημένων Ελεγκτικών...

Περισσότερα...

περισσότερα

διαβάστε περισσότερα.

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού με αριθμό 2017-13 που θα διεξαχθεί την 06η Μαρτίου 2017 και αφορά την προμήθεια "Υλικών Σηματοδότησης".

Περισσότερα...

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΗ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΑΣ ΠΛΑΚΕΤΑΣ GCIOB 360Q KAI ΤΡΙΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΟΡΟΦΩΝ...

Περισσότερα...