Ο ΟΣΕ διενεργεί Συνοπτικό Διαγωνισμό με αριθμό 2018-45 που θα διεξαχθεί την 4η Σεπτεμβρίου 2018 και αφορά την προμήθεια «Μετατροπέας ανορθωτή...

Περισσότερα...

Ο ΟΣΕ διενεργεί Συνοπτικό Διαγωνισμό με αριθμό 2018-50 που θα διεξαχθεί την 4η Σεπτεμβρίου 2018 και αφορά την προμήθεια «Λαμπτήρες οθονών οπίσθιας...

Περισσότερα...

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 2018-59 ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΕΙ ΤΗΝ 219η ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018 ΚΑΙ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΕΡΓΟ "ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗ...

Περισσότερα...

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 2018-60 ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΕΙ ΤΗΝ 29η ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018 ΚΑΙ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΕΡΓΟ "ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗ...

Περισσότερα...

περισσότερα