διαβάστε περισσότερα.

διαβάστε περισσότερα.

Ο ΟΣΕ διενεργεί Συνοπτικό Διαγωνισμό με αριθμό 2017-76 που θα διεξαχθεί την 24η Οκτωβρίου 2017 και αφορά την προμήθεια «Τριάντα δύο (32)

Περισσότερα...

διαβάστε περισσότερα.

Ο ΟΣΕ διενεργεί Συνοπτικό Διαγωνισμό με αριθμό 2017-75 που θα διεξαχθεί την 24η Οκτωβρίου 2017 και αφορά την προμήθεια «Τριών (3) Φορητών...

Περισσότερα...