Ο ΟΣΕ διενεργεί Συνοπτικό Διαγωνισμό με αριθμό 2017-29 που θα διεξαχθεί την 10η Απριλίου 2017 και αφορά την προμήθεια Υπηρεσιών Αποθήκευσης και...

Περισσότερα...

Ο ΟΣΕ διενεργεί Συνοπτικό Διαγωνισμό με αριθμό 2017-28 που θα διεξαχθεί την 10η Απριλίου 2017 και αφορά την προμήθεια Αδειών Microsoft Windows Azure...

Περισσότερα...

Προμήθεια «Αυτόματου Ρυθμιστή Τάσης Γεννήτριας (152KVA/GV400/230/50HZ)», του Σ.Σ. Παλλήνης, όπως περιγράφεται στο συνημμένο πίνακα, προϋπολογιζόμενης...

Περισσότερα...

διαβάστε περισσότερα.

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού με αριθμό Διακήρυξης 2017-27 που θα διεξαχθεί την  3η  Απριλίου  2017 και αφορά την ανάδειξη...

Περισσότερα...